Co roku do wszystkich szkół przesyłane sa oferty regionalnych ośrodków doskonalenia nauczycieli z informatorem pełnym nowych form doskonalenia zawodowego dostępnych w danym roku. Każdy może wybrać coś dla siebie, tak aby ulepszyć swój warsztat pedagogiczny. Informatory te są najczęściej podzielone na okręgi oraz również na typy dostępnych szkoleń. Jednymi z nich są kursy kwalifikacyjne. Dają one nauczycielowi takie same prawa, jak studia podyplomowe, tyle, ze trwają krócej. Najczęściej są organizowane z bibliotekoznawstwa, zarządzania oraz nauczania dzieci z dysfunkcjami.

Organizowane są wszelkiego typu warsztaty, jak na przykład „Czytanie najlepszą metodą wychowawczą” czy „W drodze do sukcesu finansowego” lub „Wykorzystanie lokalnych twórców i organizacji na różnych lekcjach”. Jedną z najczęstszych form przekazu wiadomości na kursach dla nauczycieli są seminaria. Na seminarium również uczestnicy musza wykazywać się aktywnością. Oznacza to, że słuchacze nie tylko słuchają wykładu i piszą, ale mają czynnie uczestniczyć w zajęciach. To znaczy poddawać swoje propozycje rozwiązania różnych zagadnień, wykonywania zadanych ćwiczeń i upubliczniania ich wyników na forum całej klasy oraz szereg innych ćwiczeń, z jakimi zwykle na lekcji stykają się uczniowie.

W ramach doskonalenia się nauczycieli organizowane są również konferencje naukowe na tematy związane z nowościami w szkolnictwie, na temat reformy egzaminu gimnazjalnego oraz nowych wytycznych w zarządzaniu szkołą. Oferta zazwyczaj jest bardzo bogata i co roku informator ma kilkadziesiąt stron. Nauczyciel powinien przynajmniej raz w roku wziąć udział w jakiejś formie doskonalenia. Na pewno wielu z nich robiłoby to chętnie, ale niestety wszystkie te kursy i szkolenia są odpłatne i nierefundowane przez nikogo. Nie każdego stać na choćby studia podyplomowe czy kurs kwalifikacyjny. Na szczęście mniejsze formy doskonalenia również są mile widziane przez dyrekcję i organ prowadzący. Jak największa ilość zdobytych zaświadczeń pozytywnie wpływa na opinie o nauczycielu przy procesie awansu zawodowego.