STRONA GŁÓWNA


TERMINARZ

WYDARZENIA

INFORMACJE DLA III ROKU

O SZKOLE

KIERUNKI

WYKŁADOWCY

BIBLIOTEKA

KĄCIK LITERACKI

PLIKI DO POBRANIA

PRZETARGI

KONTAKT


   


Kolegium Nauczycielskie to dobre miejsce dla tych, którzy chcą wykorzystać swoje humanistyczne zainteresowania w pracy zawodowej.

Zalety nauki w Kolegium Nauczycielskim

Kadra
Grono wykładowców Kolegium to wysoko wykwalifikowana kadra. Zajęcia teoretyczne prowadzą nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Opolskiego, przedmioty pedagogiczne - doświadczeni nauczyciele metodycy w wieloletnim stażem, zajęcia artystyczne i kulturowe - nauczyciele związani z kulturą i sztuką.

Baza lokalowa
W kolegium znajdują się dobrze wyposażone sale specjalistyczne: pracownie komputerowo-internetowe (stałe łącze z internetem), centra multimedialne oraz sala gimnastyczna. Zbiory biblioteki kolegium liczą ok. 27 tysięcy woluminów, ponad 100 kaset video, kilkadziesiąt kaset audio, kilkadziesiąt płyt CD, kilkanaście tytułów czasopism pedagogicznych i literackich oraz 30 teczek tematycznych tworzonych z wycinków prasowych. Przy bibliotece działa jedno z centrów multimedialnych. Księgozbiór jest systematycznie wzbogacany o nowe pozycje, a zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

Koła zainteresowań
Słuchacze kolegium mogą rozwijać swoje zdolności w różnych kołach zainteresowań: literackim (dla młodych twórców), miłośników fantastyki (dla młodych krytyków) oraz sportowe (dla dbających o swoją kondycję). W Kolegium działa również kabaret "Czy coś". Ma on za sobą występy m.in. na wrocławskiej FAMIE.

Możliwość kontynuowania nauki
Kształcenie kończy się napisaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego. Na mocy umowy patronackiej z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem Opolskim absolwenci Kolegium mogą przystąpić do egzaminu licencjackiego i po uzyskaniu licencjatu kontynuować naukę na IV roku studiów, a następnie po spełnieniu regulaminowych wymogów uzyskać stopień magistra.

Bezpłatność i wygoda
Nauka w Kolegium Nauczycielskim jest BEZPŁATNA. Studenci korzystają również z elementów e-learningu, dzięki wykorzystaniu strony interenetowej, na której znajdują się m.in. wyniki kolokwiów i egzaminów oraz materiały do ćwiczeń.

 
Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza ul. Trzebnicka 42, 50 - 230 Wrocław, tel./fax: 329-27-67
Projekt: studio graficzne SanikDesign.com (C) 2009